Kontaktní údaje

Ing. Martina Rzeszutková

Provozní oddělení
tel.: +420 558 686 663 | email: rzeszutkova@prosperita.cz

Adéla Bínová

Provozní oddělení
tel.: +420 558 686 662 | email: binova@prosperita.cz

INDEXIT, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“)

sídlo: Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 75163560
Fond vznikl dnem zápisu do seznamu ČNB, tj. dne 25.8.2022.

Obhospodařovatelem Fondu

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

sídlo: Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 2685779
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeném Krajských soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 2879

Údaje o vydávaných cenných papírech

Společnost vydává podílové listy Fondu jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno podílníka, které představují podíl podílníka na podílovém fondu a se kterými jsou spojena práva podílníka plynoucí ze Zákona a ze statutu.

Jmenovitá hodnota podílového listu Fondu je 1,-- Kč.
Podílové listy jsou vydávány v CZK.
ISIN: CZ0008477395
LEI: 315700364G28NPOM8836.

Nejste si jistí v investicích?

Domluvte si s námi schůzku a získejte ZDARMA 15 minut konzultaci o investicích.