fbpx

O fondu INDEXIT

INDEXIT je jednoduchá cesta pro všechny, kteří chtějí, aby jejich peníze vydělávaly. Investujte s námi napříč celým světem do těch nejlepších společností, které akciové trhy nabízí
#budoucnost #zajisteni #proradost
linka

Časté otázky

Proc Indexit

Proč INDEXIT?

Název fondu INDEXIT vychází z myšlenky tzv. indexového investování (investování do akciových indexů prostřednictvím ETF. Jako jedni z mála majitelů fondů jsme do INDEXIT zainvestovali vlastní prostředky přesahující 70 mil. Kč. Prostě tomu sami věříme.

Důkazem toho je, že po celou dobu, co se věnujeme správě financí a investování, náš majetek neklesl, ale rostl průměrně 10 % ročně, přečkal ekonomické krize, energetické krize, covid, rostoucí inflaci i zvyšování cen.

Pro koho je INDEXIT určen?

INDEXIT je zde pro ty, kteří chtějí dlouhodobě budovat svůj finanční majetek. Pro všechny, kterým není lhostejná jejich finanční budoucnost a kteří chtějí ochránit svůj majetek a úspory před vlivem inflace.
  • pro vás a vaše rodiny
  • pro lepší start do života vašich dětí
  • pro lepší vzdělání
  • pro získání finanční svobody formou pasivního příjmu (renty)
  • pro splnění nákladných přání – cestování, auta apod.
  • pro tvorbu finanční rezervy v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci

INDEXIT není pro spekulanty ani pro ty, kteří nechtějí podstoupit riziko kolísání akciových trhů.
V cem se lisi

V čem se líší INDEXIT od ostatních podílových fondů?

S nikým se neměříme a ani nebudeme. Máme více než 25 let zkušeností s investováním vlastních rodinných prostředků do akciových trhů a díky těmto zkušenostem víme, že investiční strategie, kterou INDEXIT nabízí, je tou nejlepší cestou pro naše i vaše peníze.

Výhody akciových indexových fondů

Pozn.: Před investováním do fondu by potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování do Fondu. Investice do fondu není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí. Fond nemůže vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost původně investované částky není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená fondem v předchozích obdobích, ani výkonnost předpokládaná v budoucnu na základě historického vývoje.

Indexový fond je pasivní nízkonákladový investiční fond, který kopíruje skladbu a výkon daného indexu a trhu. Tím zprostředkovaně investuje do stovek různých akciových titulů, které tento index tvoří. S fondem INDEXIT investujeme na historicky nejvýkonnějších trzích a podílíme se na růstu nejúspěšnějších globálních korporací. Nehledáme další Apple… Dříve nebo později totiž s jistotou bude součástí indexu v našem portfoliu. A čím bude úspěšnější, tím větší bude mít podíl v našem portfoliu.

Výkonnost akcií dosahuje v dlouhodobém horizontu výnos více než 10 % ročně. Investicí 100 dolarů do amerického akciového indexu S&P 500 v roce 1928 bychom dnes získali obnos neuvěřitelných 761 710 dolarů. Stejná investice do dluhopisů by dosáhla hodnoty pouze 8 527 USD. A to je argument, který jednoznačně hovoří ve prospěch investic do akcií. Z historického pohledu je výkon akcií obvykle prezentován indexem amerických akcií Standard & Poor 500, jehož historie sahá až do roku 1870.

Tento index je vítězem mezi trhy. Pokud bychom však investovali na jiných trzích, zkušenost by byla poněkud jiná. Čtyři z 15 největších trhů zažily během minulého století totální bankrot – Rusko, Čína, Egypt a Argentina. Také proto při sestavování portfolia převažujeme US trh a vyspělé trhy, které si v historii vedly téměř nejlépe. Rizikové trhy v našem portfoliu nenajdete.

Pasivní investování se nesnaží překonat trh, ale trh jednoduše následuje. Vychází z předpokladu, že individuální investor má velmi malé šance investováním vydělat více než trh. Malou pravděpodobnost vyšších výnosů blížící se nule potvrzuje statistika údajů aktivních manažerů fondů SPIVA European Scorecard 2019. Podle této statistiky až 98 % fondů spravovaných v Evropě na horizontu 10 let svou výkonností nepřekonává světový akciový trh reprezentovaný indexem S&P Global 1200. V USA trh neporazí 89 fondů ze 100.

Pasivní investování zpravidla také více rozkládá riziko. Zatímco aktivní portfolia investují do omezeného počtu cenných papírů, pasivní investování vždy zahrnuje nákup velkého množství cenných papírů. Případná ztráta na několika nástrojích má větší vliv na koncentrované aktivní portfolio než na rozsáhle diverzifikované pasivní portfolio. Od roku 1926 vygenerovalo pouhých 1000 akcií prakticky celé kumulativní bohatství akciového trhu. To je méně než 4 % všech akcií kótovaných na amerických burzách. Jaká je pravděpodobnost, že dokážete systematicky vybírat 4 % těch nejúspěšnějších titulů? S indexovým fondem máte jistotu, že tito vítězové budou součástí vašeho portfolia.

Akciový trh jsou lidé. Investoři, kteří se snaží číst budoucnost. Za vývojem akciových trhů nestojí jenom ekonomické aspekty. Promítají se tu emoce jako naděje, touha, očekávání, strach a chamtivost. A ty umocňují výkyvy. Období růstu střídá období poklesu. Euforii střídá strach. Právě emoce vedou k nižším výnosům, a proto předvídat vývoj akciových trhů je téměř nemožné. Nikdo neumí s jistotou předpovědět vrchol nebo dno trhů. Většina profesionálních investorů se neumí zbavit špatného vlivu lidského chování v investování. Jen velmi málo lidí dokáže investovat tak, aby porazilo trh. . Individuální investor zřídkakdy dosahuje výnosu indexu – podléhá náladám trhu a obchoduje v nesprávný okamžik. Snaží se časovat trh. Nakupuje vysoko a prodává nízko. Obchodování není efektivní – vede k vysokým poplatkům a daňovému zatížení. Předpokladem k úspěchu v investování je dlouhodobá investiční disciplína. Pravidelné investice průměrují pořizovací cenu a eliminují riziko špatného časování investice. A právě s dlouhodobými investičními fondy jako je INDEXIT máte šanci vyhnout se riziku neefektivního obchodování a své úspory ochránit.

Investování do akcií dává smysl pouze v dlouhodobém horizontu. Jedině tak je možné překonat občasné cenové výkyvy. Akciové trhy mají dlouhodobou tendenci růst. Pokud investujete pravidelně a dlouhodobě, nemusíte řešit, jestli je vhodná doba investovat. Nestarejte se, jestli trhy rostou nebo klesají. Nejlépe vývoj trhů úplně ignorujte. Při poklesu nakoupíte za stejný obnos více a v dlouhém horizontu průměrujete pořizovací cenu. Jenom tak dosáhnete stejného výnosu jako trh.

Na výnosu portfolia se negativně promítají daně, transakční poplatky a náklady za správu. Z hlediska výnosnosti má dlouhodobý horizont také další nesporné výhody. Ušetříte na dani a transakčních nákladech. Pokud totiž držíte investici déle než tři roky, neplatíte žádnou daň z kapitálových výnosů. A žádné transakční poplatky. Aktivně řízené fondy investorům strhávají obvykle poplatek za správu 2 % ročně. S námi investujete pouze za 1 % ročně bez dalších nákladů.

Osobní přístup

Každý klient je součástí rodiny INDEXIT, a proto nás může kdykoliv kontaktovat s jakoukoliv otázkou týkající se jeho investic.
thumbnail_osobnipristup_small

Nejste si jistí v investicích?

Domluvte si s námi schůzku a získejte ZDARMA 15 minut konzultaci o investicích.