Zpracování osobních údajů

Investiční společnost zpracovává osobní údaje svých klientů, tj. podílníků investičních fondů, jejichž obhospodařování a administraci provádí, a to v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR). Účely zpracování osobních údajů, jakož i poučení klientů jako subjektů údajů, jsou blíže popsány v dokumentu Sdělení před uzavřením smlouvy.

Zpracovatelem osobních údajů je PROSPERITA investiční společnost, a.s., sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 57 791

Nejste si jistí v investicích?

Domluvte si s námi schůzku a získejte ZDARMA 15 minut konzultaci o investicích.