Dominance gigantických společností na akciových trzích se v posledních letech výrazně prohloubila, což je trend, který začal po pandemii v roce 2020. Přestože se nyní často zmiňuje vliv umělé inteligence (AI) na růst těchto firem, původní katalyzátory byly jiné. Nouzové likviditní programy, příznivá měnová politika a makroekonomická nejistota vytvořily ideální prostředí pro růst technologických obrů, které investoři vnímali jako bezpečný přístav.

AI mánie a koncentrace akciových trhů

V roce 2022 se však kormidla ujala AI mánie, která začala se zpřístupněním ChatGPT v listopadu 2022. V minulém roce se takřka veškerá pozornost soustředila na „magnificent seven“, což vedlo k ještě větší koncentraci akciových trhů v letošním roce. Na počátku roku 2023 tvořilo 10 největších titulů 34,1 % kapitalizace indexu S&P 500. Dnes je to již téměř 38 %, a pokud tento trend bude pokračovat, může koncentrace do konce roku překročit 40 %.

Deset největších společností na americkém trhu nyní zahrnuje Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom a JPMorgan Chase. Celkem tato skupina představuje hodnotu 16,67 bilionů USD, což je 37,7% podíl indexu S&P 500. Tato úroveň koncentrace je na historické poměry extrémní a srovnatelná pouze s roky 1927 a 2000.

Je velká koncentrace problém?

Problém 1: Historická korelace s valuačním cyklem

Historicky koncentrace na americkém akciovém trhu korelovala s oceněním akcií v rámci asi 30letého cyklu. Tento cyklus má tendenci v první polovině růst a ve druhé polovině klesat. Pokud se historie opakuje, mohl by současný cyklus v dalších letech přinést ztracenou dekádu s reálnou ztrátou kolem 60 %.

Problém 2: Trhy nevypovídají o skutečném stavu ekonomiky

I když index S&P 500 za poslední 4 roky vzrostl o 40 % (po odečtení inflace), nemusí to být dobrým ukazatelem skutečného stavu ekonomiky. Středně velké a menší společnosti, které tvoří většinu zaměstnanosti, rostly podstatně méně, což ukazuje na nesoulad mezi akciovým trhem a ekonomikou.

Problém 3: Vysoké valuace

Současné vysoké valuace na akciových trzích snižují potenciální dlouhodobé výnosy, neboť nejlepší scénáře jsou již zohledněny v cenách akcií. Poměr zisků k tržní kapitalizaci (P/E) se nyní pohybuje mezi 30-60 body, což je historicky vysoké.

Problém 4: Zranitelnost trhů

Pokud 10 společností tvoří 40 % indexu S&P 500, jakýkoli negativní vývoj u těchto firem může mít devastující dopad na celý trh. Jedinou útěchou by mohla být rotace kapitálu do menších společností, což by vyžadovalo nižší úrokové sazby a silný ekonomický růst.

Jak se fond INDEXIT vypořádává s těmito riziky?

Abychom zajistili bezpečnější a stabilnější investiční prostředí pro naše klienty, ve fondu INDEXIT již od počátku důsledně diverzifikujeme napříč globálním trhem. Tato strategie nejen že snižuje riziko, ale také dokazuje svou efektivitu v nižší volatilitě v porovnání s indexem S&P 500 za posledních 12 měsíců.

Nižší volatilita: Fond INDEXIT má volatilitu 6,96%, zatímco S&P 500 má volatilitu 9,37%. To znamená, že hodnota investic v našem fondu kolísá méně, což přináší větší stabilitu.

Široká diverzifikace: Naše portfolio zahrnuje investice do různých regionů a sektorů, včetně USA, Kanady, Evropy, Japonska a rozvíjejících se trhů. Díky tomu jsme schopni rozložit riziko a využít růstový potenciál na různých trzích.

Dlouhodobé výnosy: Historické výnosy našich ETF fondů podporují dosažení našeho cíle poskytovat průměrný roční výnos 8% a více. Globálně diverzifikovaná portfolia mají tendenci dosahovat průměrných výnosů v rozmezí 6-10% ročně, což je v souladu s naším cílem.

Závěr:

V současné situaci, kdy se pasivní investování pouze do indexu  S&P 500 jeví stále méně atraktivní kvůli vysoké koncentraci a rizikům s tím spojeným, představuje fond INDEXIT lepší a bezpečnější alternativu. Naše diverzifikovaná investiční strategie s nižší volatilitou a potenciálem vysokých dlouhodobých výnosů je tou správnou a bezpečnou cestou.

David Hercig 25.6.2024