Od začátku července vstupují v platnost významné změny v penzijním spoření, které ovlivní tisíce účastníků. Tyto změny se týkají nastavení státního příspěvku, podmínek pro výběr naspořených prostředků a daňových úlev. Je důležité se na tyto změny připravit a pochopit, jak mohou ovlivnit vaše penzijní plány.

Změny ve státním příspěvku

Jednou z hlavních změn je úprava maximálního státního příspěvku, který se zvyšuje z 230 na 340 korun měsíčně. Současně se zvyšuje i částka, kterou musíte měsíčně spořit, abyste na tento příspěvek dosáhli, z tisícovky na 1700 korun. Pokud spoříte méně než 500 korun měsíčně, od 1. července již nedostanete žádný státní příspěvek. Tato změna se týká jak stávajících, tak nově uzavřených smluv.

Podle údajů Asociace penzijních společností si z celkem 4,2 milionu účastníků penzijního spoření odkládá částku mezi 300 a 499 korunami zhruba 900 tisíc lidí. Tito lidé, pokud si své příspěvky nezvýší, přijdou od července o státní podporu.

Dopad na důchodce

Od července přestane být státní příspěvek vyplácen všem starobním důchodcům, včetně těch, kteří mají důchod přiznaný, ale momentálně ho nepobírají. Tento krok se dotkne přibližně tří čtvrtě milionu důchodců. Ti, kteří by chtěli své spoření ukončit předčasně, riskují ztrátu všech již získaných státních příspěvků a v některých případech i celých úspor.

Podmínky pro výběr naspořených prostředků

Pro jednorázové vyrovnání z penzijního spoření je nyní nutné splnit podmínku dosažení věku 60 let a minimálně pěti let spoření. Lidé, kteří tyto podmínky nesplní, musí vracet státní příspěvky a případné daňové úlevy. Pokud ukončíte smlouvu do dvou let od jejího podpisu, nedostanete zpět ani své vlastní peníze.

Změny v daňových úlevách

Maximální daňová úleva se od července zdvojnásobuje z 24 000 na 48 000 korun ročně. Aby člověk dosáhl na tuto úlevu, musí měsíčně vkládat alespoň 5700 korun. Tato částka umožní dosáhnout na maximální státní příspěvek a zároveň na maximální daňovou úlevu.

Doporučení pro účastníky

Ministerstvo financí doporučuje lidem, kteří dosud nedosáhli potřebné doby spoření pro výběr prostředků, snížit svůj měsíční příspěvek na minimální výši 100 Kč. Tím mohou splnit potřebnou dobu spoření a vyhnout se vrácení státních příspěvků.

David Hercig 21.6.2024