Určitému druhu rizika jsme vystaveni prakticky na každém kroku – ať už jde o řízení auta nebo jízdu na kole, investování a plánování kapitálu nebo něco úplně jiného. Osobnost investora, jeho životní styl a věk jsou jen některé z hlavních faktorů, které je třeba zvážit pro účely individuálního řízení investic a rizik. Každý investor má jedinečný rizikový profil, který určuje jeho ochotu a schopnost odolávat riziku.

Ačkoliv většina lidí uvažuje o riziku pouze v pojmech ztráty, riziko je šance, že se skutečný výnos investice bude lišit od očekávaného výnosu. Riziko zahrnuje možnost ztráty části nebo celé původní investice. Základní myšlenkou ve financích je vztah mezi rizikem a výnosem. Čím větší míru rizika je investor ochoten podstoupit, tím vyšší požaduje potenciální výnos. Pokud se ale zaměříte pouze na výnos a vsadíte vše na jednu kartu, vystavíte se riziku přílišné koncentrace. Když vaše sázka vyjde, můžete si gratulovat. V opačném případě se vaše investice může zcela znehodnotit a utrpět nevratné ztráty. Buďte proto obezřetní, pokud narazíte na investiční příležitost, která nabízí vysoký výnos a malé nebo žádné riziko. Staré přísloví „vypadá to příliš dobře, aby to byla pravda“ platí při investování dvojnásob! 

Než tedy začnete uvažovat o investování, myslete na to, že nejzákladnější (a také nejúčinnější) strategií pro minimalizaci rizika je diverzifikace. Jak se říká – nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Když máte v portfoliu „od všeho kousek“, případný pokles ceny jedné investice nemá na vývoj hodnoty portfolia takový vliv, jako v případě investice do jediné konkrétní akcie. Poohlédněte se proto po jednoduchém široce diverzifikovaném řešení, jako je například Indexit, který se skládá ze stovek až tisíců akciových titulů z různých částí světa. Zatímco většina investičních profesionálů souhlasí s tím, že diverzifikace nemůže eliminovat ztrátu, je to nejdůležitější faktor, který pomáhá investorovi dosáhnout dlouhodobých finančních cílů a zároveň minimalizovat riziko. 

Dalším důležitým faktorem, který byste měli řešit je časový horizont investice. Každá investice potřebuje čas, aby tvořila hodnotu. Když se podíváme na investice do akcií, uvidíme, že v krátkém horizontu kolísá. Případný pokles hodnoty by vám mohl při prodeji způsobit nejen zmařenou investici, ale i mnohdy velmi citelnou ztrátu. Proto si předem důkladně promyslete, jak dlouho investované peníze nebudete potřebovat. A pro nečekané výdaje si vytvořte dostatečnou finanční rezervu. 

Nyní už znáte základní zásady rozložení rizika, rozumíte časovému horizontu v kontextu investování a  vytvořili jste si rezervu. Co tedy dále zvážit? Zamyslete se nad tím, jaká investice bude komfortní pro vaši osobnost. Psychologie investora hraje významnou roli při přijímání rizik a investičních rozhodnutích. Každý investor má svou vlastní míru rizika, kterou je ochoten podstoupit, a která je označována jako tolerance k riziku. Vaše osobní tolerance k riziku může být založena na faktorech jako je věk, rodinná nebo finanční situace, ale i emoce, s nimiž k investování přistupujete. Nalezení správné rovnováhy mezi rizikem a výnosem vám pomůže dosáhnout  finančních cílů prostřednictvím investic, které budou vašemu investičnímu profilu nejvíce vyhovovat.

Sečteno a podtrženo

Každý z nás se s rizikem pravidelně setkává.  Ve finančním světě se rizikem rozumí možnost, že se skutečná návratnost investice bude lišit od očekávané, tedy že investice nebude fungovat tak, jak byste chtěli, nebo že nakonec přijdete o peníze. Pokud ovšem budete investovat diverzifikovaně a nevsadíte vše na jednu kartu, v dlouhém horizontu bude pozitivní výsledek téměř jistý. A jedna rada na závěr – největším rizikem investování je, že zbohatnete! 

Připojte se proto i Vy k rodině Indexit a staňte se autorem vlastního investičního příběhu.

Eva Janečková 19.4.2024