Rozhodli jste se, že začnete svým dětem odkládat peníze, aby na prahu dospělosti měly finance na kvalitní vzdělání, cestování, nebo si mohly pořídit vlastní bydlení, aniž by se musely zadlužit. Ale hned v druhém kroku narazíte na otázku: Investovat, spořit, nebo obojí? Pojďme si nejprve říci, jaký je v rozdíl mezi spořením a investováním.

  • U spoření ukládáte peníze na účet a předem víte, jaký bude výnos. Nebude příliš vysoký, ale máte vidinu jistoty. Inflaci s ním nicméně dlouhodobě neporazíte. 
  • V případě investování nemáte dopředu domluvený jistý výnos – vše záleží na tom, jak se bude vyvíjet trh. Některé investice s sebou nesou vysokou míru rizika, což znamená, že sice můžete prodělat, ale také hodně vydělat.

Při rozhodování si proto promyslete: kolik jste schopní a ochotní měsíčně odkládat stranou, zda pravidelně nebo nárazově, v jakém časovém horizontu, kolik lidí se bude na spoření nebo investování podílet a jak moc jednotlivým finančním produktům rozumíte.

Právě časový horizont hraje velkou roli v investování a spoření. Pokud plánujete peníze zhodnocovat v období delším než 10 let, vyplatí se vám investovat, a to i když je míra rizika vyšší. U investování se riziko rozkládá časem a v konečném důsledku můžete vydělat více než u spoření. Do čeho tedy investovat dětem v dlouhodobém horizontu? Seznamte se se 6 nejčastějšími způsoby investování pro děti včetně jejich výhod a nevýhod a rozhodněte se, která investiční strategie je pro vás optimální.

1. Investice do akcií – rizikové, ale výnosné

První možností, jak investovat pro děti, jsou akcie. Akcie jsou podíly ve společnostech a jejich hodnota může růst nebo klesat v závislosti na situaci na trhu. Jak asi tušíte, vložit peníze do akcií s sebou nese sice určité riziko, ale zároveň zajímavou možnost vydělat a přijít k vysokému výnosu. 

Pokud se rozhodnete zařadit jim do investičního portfolia akcie, máte na výběr buď jednotlivé akcie nebo akciové fondy. Akciové fondy jsou portfolio akcií, které spravuje profesionální správce, což snižuje riziko pro vás jako investora.

Pokud chcete mít vše pod kontrolou a investovat do jednotlivých akcií pro své dítě sami, doporučujeme vám, abyste se nejprve seznámili s fungováním trhu a správně vyhodnotili potenciál jednotlivých akcií. To zahrnuje několik činností, kterým potřebujete věnovat pozornost, abyste o vložené finance nepřišli, ale dosáhli co největšího výnosu:

  • sledujte pravidelně vývoj společnosti, do jejíchž akcií jste investovali, 
  • dělejte si analýzu finančních výsledků, 
  • sledujte také ekonomické trendy a další faktory, které mohou ovlivnit vývoj společnosti a cenu jejích akcií.

Uvědomte si také, že poplatky spojené s obchodováním s akciemi mohou být v tomto případě vyšší než u jiných investičních nástrojů, jako jsou například investiční fondy. To znamená, že jako investoři se předem informujte o tom, jak výše poplatků ovlivní celkový výnos z vaší investice.

Shrňme si to: Pokud se chcete jako rodiče pustit do investování do akcií sami, dostatečně si nastudujte, jak správně vyhodnotit potenciál jednotlivých akcií, abyste minimalizovali rizika a obchodování s akciemi se pro vás nestalo spíše noční můrou.

2. Investice do dluhopisů – vhodný doplněk portfolia

Dluhopisy jsou investiční nástroje, které mají podobu půjček. Zjednodušeně řečeno fungují takto: investor půjčí peníze emitentovi (společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) dluhopisy) a ten investorovi slíbí, že mu vrátí peníze spolu s úrokem v určitém termínu. 

Vy jako investor tedy půjčujete své peníze a získáváte za ně v dohodnuté době úrok. Investice do dluhopisů patří obecně mezi méně rizikové než investice do akcií, ale také nabízejí nižší výnosy.

3. Investiční fondy – nejoblíbenější forma investice pro děti

Fondy kolektivního investování (také označované jako investiční fondy) jsou investiční nástroje, které vám jako investorům nabízejí možnost spojit své finanční prostředky s dalšími investory a vložit je do portfolia aktiv (například akcií, dluhopisů, nemovitostí apod.).

V čem spočívá největší výhoda fondů kolektivního investování? Spravují je profesionální správci, kteří mají za úkol využít investované finanční prostředky k nákupu různých aktiv, aby maximalizovali výnosy a minimalizovali rizika. To, co vy si jako investoři do jednotlivých akcií musíte ohlídat sami, za vás v tomto případě obstarají profesionálové.

Vy nakupujete podíly na základě svého vkladu, což vám dává právo na podíl z příjmu, který fond generuje. Výnosy z portfolia aktiv jsou poté rozdělovány mezi všechny investory v poměru k jejich podílům.

Fondy kolektivního investování jsou oblíbeným a velmi vhodným investičním nástrojem i pro děti a to hned ze dvou důvodů: umožňují vám vkládat finanční prostředky do širokého spektra aktiv, díky čemuž snižujete riziko ztráty, a zároveň slibují poměrně vysoké výnosy.

4. Investice do nemovitostí – sázka na jistotu pro konzervativní rodiče

Pokud patříte ke konzervativnějším lidem a chcete vidět své finance i v hmotné podobě, a ne jen jako číslo na účtu, napadne vás jistě koupě nemovitosti. Investice do nemovitostí jsou obecně hodnoceny jako dlouhodobé investice, a vy potřebujete udělat vysoký vklad už při samostatném přímém nákupu. 

Pokud se rozhodnete svému dítěti zainvestovat do vlastní nemovitosti, ať už s vyhlídkou, že jednou v zakoupeném domě nebo bytě bude samo bydlet, anebo ho prodá, pořádně si vše naplánujte. Investice do nemovitostí zvažujte z dlouhodobého horizontu a vezměte také v úvahu, že se o ni budete muset několik let starat, což vás bude stát nemalé množství času a peněz. Samozřejmě správu nemovitosti kompenzujete i tím, že ji budete pronajímat.

Další z možností, jak investovat do nemovitostí pro děti, je také investice do realitních fondů. V případě těchto fondů dáváte vklad do portfolia nemovitostí, které opět spravují profesionální společnosti. Realitní fondy jsou méně rizikové, než když nemovitost zakoupíte, ale zároveň nabízejí nižší výnosy. 

Kdybychom to měli shrnout, investice do nemovitostí mohou být zajímavou součástí pro dětskou investiční strategii, ale buďte obezřetní s výběrem toho správného investiční nástroje a promyslete dobře všechna rizika, ale i možné výnosy, které jsou s touto investicí spojeny.

5. Investice do vzdělání – to nejlepší, co můžete dětem dát

Jednou z nejlepších investic nejen pro děti je bez pochyby ta do vzdělání. Vašemu dítěti pomůže získat široký rozhled, lepší práci i společenské postavení a zajistí vyšší příjem v budoucnosti.

Investice do vzdělání dětí jsou nejen klíčové pro jejich budoucnost, ale mohou být často finančně náročné pro váš bankovní účet, zvlášť pokud přemýšlíte nad vzděláním v soukromých školách, specializovaných placených programech nebo v zahraničí. Pro rodinný rozpočet většiny českých domácností se jedná o jeden z největších výdajů, a proto ho plánujte a vytvářejte si zdroje pro tento výdaj v dostatečném předstihu. Promyslete si své aktuální finanční možnosti, délku doby, za kterou budou finance na vzdělání potřeba, a samozřejmě také v jaké výši.

Jak takovou rezervu vytvoříte? Pokud máte málo času na vytvoření zdrojů pro financování vzdělání svého dítěte, využijte spořicích produktů, jako spořicí účty, stavební spoření nebo můžete založit jiné spořící bankovní produkty. Na druhé straně, pokud máte dostatečně dlouhou dobu ke shromáždění zdrojů, zvažte také investice.

Díky vyšším výnosům dosáhnete svých finančních cílů i s menšími částkami, které si budete měsíčně odkládat, v porovnání s nákladnějšími variantami, jako jsou spořicí účty nebo jiné spořící produkty. Tam při stejné měsíčně vložené částce získáte daleko menší výnos.

Co se týče financování vzdělání, pokud máte delší investiční horizont do doby, než vašemu dítěti bude 18 let, zauvažujte právě nad investováním například do již zmíněných akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo akciových fondů. Dobře diverzifikované portfolio investic může zvýšit úspěšnost investic a umožní vám dosáhnout finančních cílů s menšími částkami, než u jiných spořicích produktů.

6. Investice do kryptoměn – slibují velký prospěch i vysoké riziko

Kryptoměny se v poslední době staly populárním investičním nástrojem, ale patří k velmi rizikovým investicím. Nemusíte je hned úplně zatracovat, mohou být pro děti vhodné, pokud vklady plánujete jako dlouhodobou investici a vhodně zvážíte strategii investování.

Jako u ostatních možnosti, kde jednotlivé investice spravujete sami, se i v tomto případě ujistěte, že opravdu rozumíte tomu, jak kryptoměny a investice do nich fungují a jak vysoká rizika jsou s nimi spojená. Během jednoho dne můžete vydělat, ale i prodělat statisíce korun.

Výhody a nevýhody investic pro děti přehledně

Typ investiceVýhodyNevýhody
Investice do akcií Vysoký výnos. Sami si vybíráte, do jakých akcií investujete.Rizikové. Nutnost vše dobře nastudovat a také pravidelně kontrolovat.
Investice do dluhopisůForma půjčky – pravidelný a jistý výnos. Nižší rizikovost.Nižší výnosy než u investic do akcií.
Investiční fondy Nižší rizikovost. Spravují je profesionální správci. Možnost vkládat finanční prostředky do širokého spektra aktiv.Investice do podílových fondů může v čase kolísat. Existuje mnoho investičních fondů a může být těžké vybrat ten správný.
Investice do nemovitostí Jejich hodnota nikdy neklesne na nulu. Máte hmotný majetek, který lze v případě potřeby prodat dále.Jedná se o dlouhodobý závazek, který s sebou nese další výdaje, protože se o nemovitost musíte starat.
Investice do vzdělání Nejlepší investice, kterou pro budoucnost dítěte lze udělat.Je potřeba ji dopředu naplánovat a zajistit dostatek finančních zdrojů.
Investice do kryptoměnVelký výnos možný i za kratší časový horizont.Velmi rizikové. Doporučujeme nastudovat, jak kryptoměny fungují.

Pro jakou možnost se rozhodnout?

Jak jste sami zjistili, existuje mnoho různých možností investování pro děti – od investic do akcií, dluhopisů, investičních fondů, nemovitostí, kryptoměn až po tu nejdůležitější – do vzdělání. 

Investice pro děti zvažujte jako dlouhodobou investici. Děti mají před sebou obvykle dlouhou cestu a investice, které se v průběhu let zvětší, mohou být klíčovými faktory pro dosažení jejich finanční stability v dospělosti nebo jako výborný start do života. 

Vše pečlivě plánujte, abyste minimalizovali riziko a dosáhli výsledků, které si přejete. V ideálním scénáři začněte se zhodnocováním peněz hned. Nezáleží na aktuálním věku, ale nejlépe je začít hned od narození dítěte a pokračujte minimálně do jejich 18 let. Je také důležité, abyste děti časem do procesu investování zapojili a ony chápaly, jak funguje trh a samy se mohly naučit, jak pracovat s financemi.

Pro laika může být investiční trh nepřehledný a plný nástrah. Proto pokud chcete začít investovat pro své dítě, doporučujeme, abyste si vše pečlivě nastudovali a také se poradili s odborníkem na investice. Proberte s ním, jak ve vašem případě s penězi disponovat a vklady vhodně rozplánovat, abyste vybrali optimální možnosti pro potřeby svého dítěte.

Pozn.: Tento článek není investičním doporučením, pouze můj názor na dané téma. Před každým investičním rozhodnutím byste jako potenciální investoři měli zvážit možná rizika plynoucí z investování. Hodnota investice může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost původně investované částky není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená v předchozích obdobích, ani výkonnost předpokládaná v budoucnu na základě historického vývoje.