ChatGPT je velmi výkonný a flexibilní jazykový model (neuronová síť), kterou vytvořila společnost OpenAI. Jinými slovy se jedná o umělou inteligenci, která mluví mnoha jazyky včetně češtiny. Nejčastěji se používá jako rádce, který dokáže zodpovědět pokročilé dotazy. My jsme mu položili 3 otázky ohledně investování a zajímalo nás, jestli dokáže být také finančním rádcem. Začali jsme obecným dotazem:

Jaká jsou rizika investování?

Existuje řada rizik spojených s investováním, z nichž některá jsou:

 • Riziko trhu: Trh je neustále v pohybu a může být ovlivněn mnoha faktory, jako jsou politické události, hospodářské podmínky, změny v zákonech, apod. Výkonnost investice je tudíž závislá na vývoji trhu.
 • Riziko emise: Pokud investujete do konkrétního podniku nebo emise, může být výkonnost investice ovlivněna vývojem této společnosti, jako jsou změny v její finanční situaci nebo vedení, konkurence, atd.
 • Riziko likvidity: Některé investice mohou být těžce obchodovatelné, což může znamenat, že je bude těžké prodat v případě, že to budete chtít.
 • Riziko inflace: Inflace může snížit skutečnou hodnotu vašich investic v průběhu času. To znamená, že pokud vaše investice nevyrábí dostatek výnosů na pokrytí inflace, může vaše celková hodnota investice klesat.
 • Riziko měnových kurzů: Pokud investujete do zahraničního trhu nebo měny, může být výkonnost investice ovlivněna fluktuacemi měnových kurzů.
 • Riziko platební neschopnosti: Pokud investujete do dluhopisů nebo do podniků s vysokým rizikem, existuje riziko, že daná společnost nebude schopna splácet své závazky.

Je důležité si uvědomit, že investování je spojeno s určitým rizikem, a že výkon vaší investice může být ovlivněn mnoha faktory. Je důležité pečlivě zvažovat rizika a investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.

Ačkoliv jsou odpovědi obecné, tak se jedná o příjemný přehled rizik, která si často většina lidí, která uvažuje o investování, ani neuvědomuje. Většinou lidé zapomínají na likviditu a že můžou potřebovat peníze vybrat, což ne každá investice umožňuje. Stejně tak je třeba nezapomínat na inflaci. Spoření je skvělý návyk, ale při vysoké inflaci peníze stejně ztrácí na hodnotě. Zkusili jsme se tedy umělé inteligence zeptat, co by nám poradila.

Představ si, že jsi můj investiční poradce. Co bych měl podle tebe zvážit, když chci investovat?

Jako tvůj investiční poradce, bych ti nejprve doporučil zvážit několik klíčových faktorů, které by měly ovlivnit tvé rozhodnutí ohledně investování:

 • Tvůj investiční cíl: Nejprve bys měl zvážit, proč chceš investovat. Chceš investovat pro dlouhodobé úspory na důchod, na splnění finančních cílů, nebo spíše pro krátkodobé zisky?
 • Tvá finanční situace: Důležité je zvážit, kolik peněz máš momentálně k dispozici a jak velkou část z toho jsi ochoten investovat. Rovněž bys měl zvážit, zda máš dostatečnou finanční stabilitu a zda jsi ochoten přijmout určité riziko, které s investováním obvykle souvisí.
 • Tvá znalost trhu: Pokud jde o investice, je důležité mít alespoň základní znalosti o trhu, do kterého chceš investovat. Pokud nemáš dostatečné znalosti, můžeš se obrátit na odborníky, kteří ti mohou pomoci s výběrem investičních příležitostí.
 • Diversifikace: Rovněž bys měl zvážit, jakou míru diverzifikace chceš při svém investování použít. Diverzifikace investic je důležitá, aby se minimalizovalo riziko ztráty investice.
 • Sledování investic: Pokud se rozhodneš investovat, je důležité, aby ses pravidelně vracel k hodnocení svých investic a zvažoval, zda jsou v souladu s tvými investičními cíli a strategií.

Výběr správné investiční příležitosti je velmi individuální a záleží na mnoha faktorech. Je důležité, aby ses rozhodl na základě svých vlastních cílů, finanční situace a tolerance k riziku. Můžeš zvažovat různé typy investic, jako jsou akcie, fondy, nemovitosti, drahé kovy, kryptoměny, apod. Nicméně, před jakýmkoliv investičním rozhodnutím bys měl zvážit veškeré dostupné informace a věnovat pozornost rizikům a možným výnosům.

Tato odpověď je také docela obecná. Samozřejmě jsme nečekali, že vystřelí název investičního fondu či produktu… Naopak hodnotíme kladně, že na první místo dala investiční cíl – nikoliv cílovou částku, ale důvod, proč chce člověk investovat. Co si chce za peníze koupit. To dává investorům motivaci vydržet být trpělivý nebo podstoupit určitou míru rizika.

Poslední dotazem jsme se proto zaměřili na aktuální téma – co by doporučila dnešním třicátníkům, aby se měli v důchodu dobře. Položili jsme proto dotaz:

Jakou investiční strategii bys doporučil třicátníkovi, který si chce našetřit dostatek na důchod?

Pokud se jedná o třicátníka, který chce investovat pro dostatečné úspory na důchod, doporučoval bych následující investiční strategie:

 • Dlouhodobé investice: Třicetiletý investor má čas na své straně, což znamená, že by měl zvažovat dlouhodobé investice s cílem maximalizovat své výnosy. To může zahrnovat investice do akcií, dluhopisů, investičních fondů a dalších aktiv.
 • Diverzifikace: Diverzifikace investic je klíčová pro minimalizaci rizika a maximalizaci výnosů. Třicátník by měl zvažovat investování do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, fondy a další. Dále by měl zvažovat rozdělení svých investic do různých průmyslových odvětví a geografických oblastí.
 • Investiční plánování: Třicátník by měl mít jasný investiční plán, který mu pomůže dosáhnout jeho cílů. Tento plán by měl obsahovat dlouhodobý horizont a postupné navyšování investic.
 • Odborná pomoc: Pokud třicátník nemá dostatečné znalosti o investicích, měl by zvážit odbornou pomoc od finančního poradce nebo investičního manažera.
 • Pravidelné přispívání: Třicátník by měl zvažovat pravidelné přispívání do svých investic. To může být provedeno formou pravidelných investic nebo automatických převodů z účtu.
 • Důležitost výnosů: Třicátník by měl zvažovat investice s vysokými očekávanými výnosy, které jsou v souladu s jeho investičním plánem a tolerancí k riziku.

Tyto strategie by měly pomoci třicátníkovi maximalizovat své výnosy a minimalizovat rizika při investování pro dostatečné úspory na důchod. Je však důležité, aby si třicátník důkladně prozkoumal své možnosti a investiční cíle a aby se nechal řídit svým osobním finančním plánem.

Jak vidíte sami, odpovědi na každou z otázek nelze v žádném případě označit za špatné. I když jsou rady poměrně obecné, tak dávají celkem slušný základ pro ty, kteří chtějí s investováním začít. Přesto bychom rádi vypíchli jednu radu, kterou nám umělá inteligence poskytla – pokud máte ještě dlouho do důchodu, máte na své straně čas. Riziko investice totiž v čase klesá, takže pokud dokážete být trpěliví a nepodléhat emocím, trendům a výkyvům, dokážete si na důchod „vydělat“ bez ohledu na to, s čím přijde stávající či budoucí vláda.