Úspěch v investování spočívá v jednoduchých zásadách. Jsou jimi především dlouhodobost, dodržování investiční disciplíny a široká diverzifikace. Časem prověřenou investiční strategií, která splňuje uvedené zásady, je pasivní investování prostřednictvím nízkonákladových ETF fondů. Stačí nákup jediného indexového fondu a máte investici rozdělenou do stovek titulů. Je to levná a maximálně transparentní metoda, která kopíruje výnos zvoleného indexu.

Přes všechny uvedené výhody je pasivní investování vlastně celkem nuda. Proto se dříve nebo později téměř u každého z nás projeví touha dosáhnout vyššího zhodnocení než jaké přináší široký index. Aktivní investoři se s pasivní strategií nehodlají smířit, protože věří, že disponují nadáním a schopnostmi dosáhnout nadprůměrných výsledků. Přistupují proto k výběru jednotlivých titulů a snaží se časovat trh.

Časování trhu je ovšem velmi složitá disciplína, kterou skutečně ovládá jen málokdo. Předpokladem úspěchu je schopnost vstoupit na trh, když jsou akcie podhodnocené a vystoupit z trhu, když jsou akcie drahé. Při zpětném pohledu na graf to může vypadat celkem jednoduše, ale dokážete opakovaně předem říct, kdy nastanou vrcholy a dna na trzích? Nehledě na fakt, že proces investování je ve značné míře ovlivněn lidskými emocemi a pohyb kurzů je následkem chování investorů a celkové nálady na trhu. Nakupovat, když na trzích “teče krev”, a prodávat v období nezměrného optimismu vyžaduje skutečnou odolnost. Ve skutečnosti se investoři chovají právě naopak, což výstižně charakterizoval proslulý burzovní spekulant Kostolany: „Je to starý zákon, že veřejnost nakupuje jen tehdy, když kurzy rostou, a prodává, když kurzy padají. A když burza roste, chtějí tisíce naskočit na jedoucí vlak, aby – bože chraň – něco nepropásli. Neboť není nic bolestivějšího, než přihlížet burzovnímu vzestupu, a nebýt při tom. Bolí to dokonce víc, než papíry koupit a prodělat.“

Jaká je tedy pravděpodobnost úspěchu při časování trhu? Pojďme se podívat na několik historických přehledů, které ilustrují, jak akciové trhy fungují v dlouhodobém horizontu. 

Délka investice a šance na pozitivní výsledek

Následující graf za období 94 let (1928 – 2022) znázorňuje vztah mezi dobou investice do indexu S&P 500 a pravděpodobností, že investice dosáhne pozitivního výsledku. Pokud by doba držení byla jeden rok, v 69 z 94 let (tj. v 73 % případů), byste dosáhli pozitivního výsledku. Při délce držení 10 let, by pozitivní výsledek nastal v 94 % případů. Historie ukazuje, že čím déle držíte akcie, tím větší je šance na pozitivní výsledek (tedy klesá riziko ztráty).

Zdroj: Time, Not Timing, Is What Matters | Capital Group

Časujete trh? Připravíte se o nejlepší dny na trhu!

Investiční platforma Visual Capitalist prezentuje, jak může snaha načasovat trh „zdevastovat“ hodnotu vašeho portfolia. Přiložený přehled srovnává celkové výnosy investice 10 000 USD do indexu S&P 500 za 20 let (2003-2022). Pokud byste investovali  10 000 USD 1.1. 2003, dosáhli byste průměrného ročního výnosu 9,8 % a hodnota by vzrostla více než šestinásobně na 64 844 USD. Pokud by investor zmeškal 10 nejlepších dní na trhu, hodnota jeho investice by byla o více než polovinu nižší než při strategii „buy and hold“, tedy „koupit a držet“. A co kdybyste vynechali 60 nejlepších dní? Z vložených 10 000 USD by vám zůstalo pouze 4 205 USD, což  je o 93 % méně než kdybyste zůstali po celou dobu zainvestováni!

Doba na trhuHodnota portfoliaRoční výnos (2003–2022)
Investováno po celé období64 844 USD9,80%
Zmeškaných 10 nejlepších dní29 708 USD5,60%
Zmeškaných 20 nejlepších dní17 826 USD2,90%
Zmeškaných 30 nejlepších dní11 701 USD0,80%
Zmeškaných 40 nejlepších dní8 048 USD-1,10%
Zmeškaných 50 nejlepších dní5 746 USD-2,70%
Zmeškaných 60 nejlepších dní4 205 USD-4,20%

Zdroj: https://www.visualcapitalist.com/chart-timing-the-market/

Přesvědčily vás tyto argumenty? Zapomeňte na aktivní přístup a uvažujte v dlouhodobém horizontu. U akciových investic hraje čas strávený na trhu mnohem důležitější roli než časování správného okamžiku vstupu na trh. Historie ukazuje, že čím déle zůstanete zainvestováni, tím větší je pravděpodobnost, že dosáhnete vašich dlouhodobých cílů. Nedokážeme sice predikovat jaké výnosy budou akcie dosahovat v příštích letech, ale z historie víme, že být dlouhodobě na trhu se vyplatí.