Nejlepším způsobem, jak ochránit bohatství a dosáhnout konzistentních výnosů, je budovat co nejodolnější portfolia. Už staré přísloví nám říká, že bychom neměli dávat všechna vejce do jednoho košíku. V minulosti jsme mohli mnohokrát vidět, že investoři soustředění v jedné zemi utrpěli obrovské ztráty způsobené dluhovými krizemi, měnovými reformami nebo prasknutím bublin, zatímco trhy v jiných zemích zůstaly odolné. I bez takových extrémních jevů se vždy vyskytovaly velké rozdíly ve výkonnosti trhů jednotlivých zemí v daném období. Investor soustředěný v Rusku nebo Německu na počátku 20. století by takto přišel o většinu nebo dokonce o celé své bohatství. Japonský akciový trh například v průběhu 80. let posílil o více než 300 %, ale v následujících dvou dekádách o více než 80 % těchto zisků přišel. Žádná země trvale nepřekonává výkonnost, protože nadvýkonnost obvykle vede k nadhodnocení a následnému obratu. Tento jev, který je ve finanční teorii známý jako „reversion to the mean – RTM“ znamená, že ceny aktiv mají tendenci se v průběhu času vrátit ke svému historickému průměru.

Diverzifikace je nejlepší způsob, jak si přiznat, že nemáte představu, co se stane v budoucnu. Takto se připravuje portfolio pro širokou škálu budoucích scénářů vývoje. Někdo by mohl diverzifikaci považovat za určitou formu nevědomosti, ale vlastně je to nejlepší způsob, jak minimalizovat riziko v portfoliu. Je to jenom o tom si přiznat: „Já jen nevím, co se na trzích stane. Nemám ponětí, které trhy budou podávat nejlepší výkony.” Výhodou diverzifikace je, že nikdy zcela nepřijdete o svou investici a nikdy se plně nepodílíte na největších ztrátách. Diverzifikace vás samozřejmě nemůže zcela ochránit před špatným výkonem v průběhu dnů, měsíců nebo dokonce let. Musíte být schopni vydržet ztrátu peněz v určitém okamžiku, abyste mohli vydělávat peníze. Věhlasný investor Warren Buffett proslul výrokem: „Raději bych měl přibližně pravdu, než se přesně mýlil.“ Diverzifikace chrání investory před četnými špatnými cykly, kde spočívá skutečné riziko. Slavný hodnotový investor Howard Marks jednou řekl: „Tady je část kompromisu s diverzifikací. Musíte být dostatečně diverzifikovaní, abyste přežili špatné časy, ale historie ukazuje, že v dlouhém horizontu budete úspěšní“.

Když se podíváme na dlouhodobá čísla, někteří investoři by mohli namítat, že se stačí držet amerických akciových trhů a vyhnout se globálnímu investování. Ale ne vždy si vedly americké akcie nejlépe. V dekádách 1970 a 2000 za výkonem globálních trhů výrazně zaostávaly. Tak tomu bylo u různých trhů napříč dekádami. Pro lepší pochopení problematiky nám poslouží srovnání desetiletých výnosů v jednotlivých regionech. Následující přehled ukazuje, jak obtížné může být vybrat nejvýkonnější trh  v daném desetiletí:

Zdroj: Geographic Diversification  Can Be a Lifesaver,  Yet Most Portfolios Are Highly Geographically Concentrated FEBRUARY 2019, Bridgewater Associates, LP

Pokud přemýšlíme o dlouhodobých investicích, musíme zdůraznit skutečnost, že v dlouhém horizontu je nutná ochrana investic ve formě globální diverzifikace.  Většina fondů nabízí složitá koncentrovaná portfolia, ale my v INDEXIT razíme jednoduchost a ochranu hodnoty. Nadčasové globální portfolio, které ochrání vaši investici v každé situaci.

Pouhý zlomek geniálních investorů dokáže v dlouhém horizontu vykazovat nadprůměrné výsledky. Průměrný retailový investor ale ani zdaleka nedosahuje tržních výsledků. Ani my nemáme křišťálovou kouli, abychom dokázali systematicky vyhledávat nejziskovější investiční příležitosti.  Neumíme říct, jestli i v dalších letech budou technologické tituly přinášet nejvyšší výnosy nebo zda zazáří opomíjené rozvojové trhy a západní Evropa. Proto jsme založili INDEXIT. Tento fond nemíří na jednotlivé tituly nebo regiony – má v portfoliu všechno. Technologické akcie, indický trh i české tituly. Ty nejlepší, ale i ty, které za trhem zaostávají. Dosahuje sice průměrných globálních výsledků, ale v dobách krizí a poklesů si povede znatelně lépe než vysoce riziková koncentrovaná portfolia. Proto je vhodným doplňkem portfolia každého investora.

Pro INDEXIT Eva Janečková 23.12. 2023