Vláda České republiky nedávno učinila významný krok k posílení finančního zabezpečení občanů v době jejich důchodu. Nově schválený zákon umožňuje občanům spořit na důchod efektivněji a flexibilněji.

Jedná se o významnou změnu, která otevírá dveře k bohatšímu stáří. V rámci tohoto zákona byl zaveden Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který nabízí občanům daňové úlevy pro jejich investice. Investovat mohou do široké škály finančních produktů, včetně bankovních depozitů, fondů kolektivního investování, státních a korporátních dluhopisů a akcií. Zákon vylučuje podporu derivátů a hedgeových fondů.

Díky tomuto zákonu budou moci Češi od roku 2024 odečíst z daňového základu až 48 tisíc korun ročně, což umožní úsporu až 7200 korun na daních každý rok. Pro výběr naspořených peněz je nyní potřeba investovat minimálně 10 let, což je zvýšení oproti původním pěti letům, a dosáhnout věku alespoň 60 let. Tato možnost je otevřená pro vklady jak do nového produktu, tak i v kombinaci s tradičními formami spoření.

Zajímavou součástí DIP je možnost získat příspěvek od zaměstnavatele až do výše 50 tisíc korun ročně, přičemž tyto příspěvky jsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění. To znamená, že zaměstnanci mohou získat výrazně vyšší částku, než by obdrželi po standardním zdanění a odvodech.

V rámci nového zákona byla také zvýšena podpora částek pravidelně ukládaných na penzijní spoření. Zatímco dříve mohl každý občan získat od státu maximálně 230 korun měsíčně, nyní to může být až 340 korun, při podmínce měsíčního spoření minimálně 1700 korun.

Tento zákon má potenciál zásadně změnit způsob, jakým Češi přistupují k finanční přípravě na důchod. Nabízí nové možnosti pro mladší generace a zároveň rozšiřuje finanční produkty dostupné pro investování.

Celkově představuje tento legislativní krok významné zlepšení v oblasti finančního plánování a bezpečnosti v stáří. Nyní čekáme na konečné schválení zákona Senátem a jeho podpis prezidentem, aby mohl vstoupit v platnost od 1. ledna 2024.

V souvislosti s přicházejícími legislativními změnami v oblasti důchodového spoření jsme v procesu intenzivní přípravy, abychom vám mohli poskytovat nejnovější a nejrelevantnější informace. Naším záměrem je zajistit, aby vám byly tyto novinky přístupné a jasné. V blízké době také odhalíme naši verzi Dlouhodobého investičního produktu (DIP), která bude zaměřena na efektivní, bezpečné a strategické spoření na stáří. Cílem je vytvořit robustní platformu, která umožní nejen snadnější, ale i výnosnější přístup k důchodovému spoření, čímž podpoříme vznik finančně zajištěnější generace. Zůstaňte s námi pro nejnovější aktualizace a připravte se na budoucnost, která přinese lepší finanční stabilitu a prosperitu.

Autor: David Hercig

15.11.2023